Priser Linda

Individuelle samtaler (pr.time) 1.100 kr.
Parterapi, familieterapi og forældrerådgivning 1 time 1.350 kr.
1½ time 1.995 kr.
Supervision (pr. time)
Enkeltperson
2 eller flere personer
1.350 kr.
1.995 kr.

En individuel samtale varer ca. 50 min.
En parsamtale varer 90 min. med mindre vi aftaler andet. Varighed af familiesamtaler og forældrerådgivning,  60 eller 90 min. aftales fra gang til gang.

Kurser og foredrag

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Hold Me Tight® parkurser

Parkursus er for alle der ønsker at give deres parforhold en saltvandsindsprøjtning. Det er et pædagogisk kursus og dermed ikke et terapeutisk kursus. Det enkelte par bestemmer selv, i hvilken grad de ønsker at dele deres erfaringer med andre i gruppen eller helt lade være. Kurset er spækket med viden om voksenkærlighed og hvilke værktøjer der giver de bedste rammer for varig kærlighed. Jeg arbejder ud fra et amerikansk koncept; Hold Me Tight®

Foredrag/undervisning

Står du med et konkret behov eller ønske omkring et kursus eller undervisning, så kontakt mig gerne, til en uforpligtende snak. Her er eksempler på foredrag og kurser;

 • Unges udvikling – forståelse for teenagehjernen i et udviklingsperspektiv og hvordan vi bedst støtter denne udvikling.
 • Sorg og krise – hvad sker der når vi mister.
 • En mentaliseringsbaseret tilgang i mødet med sårbare unge. Hvordan ser det ud i praksis?
 • Når to bliver til 3 – hvad sker der i parforholdet i overgangen fra kærester til familie. Hvordan sikrer vi at komme godt på vej.
 • Hvorfor bakser vi sådan med kærligheden. Et foredrag fyldt med viden og forståelse af voksenkærlighed, og hvordan vi gør den langtidsholdbar.

Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Jeg tilbyder supervision til både individer og grupper. Supervision er et konkret værktøj til udvikling af kompetencer, i arbejdet med mennesker. Det er også et konkret værktøj, der hjælper med at sikre, at arbejdet er til at holde til. Således rummer supervisionsrummet et stort spektrum at muligheder, for at gøre sig erfaringer, der bidrager til trivsel og faglig udvikling.

Som supervisor gør jeg mit bedste for at bidrage til en atmosfære hvor tillid, håb og nye muligheder kan vokse. Med nærvær, struktur og inddragelse skaber jeg trygge rammer for udvikling og læring med fokus på teori og erfaring.

For at skabe de bedste betingelser for et supervisionssamarbejde, tilbyder jeg et formøde, hvor vi kan aftale og afstemme hvilket forløb der er behov for og om vi er et godt match for hinanden.

Supervision er være noget for dig som:

 • Arbejdsplads eller team der arbejder med borgere i sårbare omstændigheder.
 • Psykolog, f.eks. i autorisationsforløb
 • Leder
 • Medarbejder med et specifikt behov for supervision

Grupper

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

At kunne dele med andre, og blive mødt med forståelse, støtte eller bare et blik, der siger ” jeg ser dig” er en af de store styrker ved at deltage i en gruppe. I en gruppe kommer vi på arbejde med vores egen selvforståelse og mønstre sammen med andre, og det giver unikke muligheder for at få nye positive erfaringer med os selv.

Som gruppeleder hjælper jeg med at skabe en ramme, hvor det er trygt at være. Jeg støtter samtalen i gruppen, så der kommer nye erfaringer omkring det aktuelle tema.

Har du eller er I en gruppe, der ønsker et gruppeforløb, så kontakt mig gerne.

Grupper kunne være:

 • grupper for singler, der ønsker at få en kæreste
 • grupper med fokus på selvværd
 • grupper for ensomme unge
 • grupper med fokus på egenomsorg
 • grupper for forældre i sammenbragte familier.
 • grupper for par
 • sorggruppe

Familiesamtaler

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Hvordan vi trives og har det i familien spiller en stor rolle. I familiesamtaler får I en hjælpende hånd til at alle kan få sagt noget om, hvad der er vigtigt, hvad der er svært, og hvilke ønsker der er til forandringer.

I familiesamtalerne kan der være fokus på konkrete omstændigheder det påvirker og berører familien. Det kan være kriser som fx tab, ulykker, forandringer, stress og sygdom.

Det kan også handle om roller og alliancer i familien, som bliver fastlåsende for medlemmerne. I samtalerne undersøger vi, hvad der sker, lytter til hinanden og snakker konkret om de ønsker, der måtte være til at gøre det rart for alle at være i familien.

Familiesamtaler er også for voksne børn og forældre, der ønsker at forbedre deres relation. Det kan handle om gamle episoder, der er svære at slippe og som får indflydelse på samværet i dag. Børn bliver ved med at være børn i relation til deres forældre. Også som voksne. Og det er aldrig for sent at snakke om det, der betyder noget. I samtalerne kan gamle mønstre blive opløst, hvilket skaber rum for mere forståelse og glæde i samværet med hinanden.

Sammenbragte familier er blevet meget almindelige. Ikke desto mindre er det mere komplekst at være en sammenbragt familie med en række medlemmer, der deltager på forskellige præmisser. Ugerne og sammensætningen i familierne er forskellige, og der er mange behov at tage hensyn til. Det kan være udfordrende for både børn og voksne. Samtaler med sammenbragte familier henvender sig til jer, der ønsker at arbejde på trivsel og rummelighed i familien. Det kan også være samtaler med de voksne, om familien hvor børnene ikke deltager.

Parsamtaler og parterapi i Silkeborg

< tilbage til generel beskrivelse

Sådan arbejder jeg med parterapi

Parterapi er en måde at give sit parforhold en hjælpende hånd. Både i svære og alvorlige situationer, men også hvis I ønsker at forebygge, at de udfordringer I har, tager til i styrke. Det er normalt at man i et parforhold har mønstre og svære steder. Hvis de steder vokser, kan det blive utrygt at være sammen. Så begynder man typisk at beskytte sig selv, og det får betydning for stemningen og kontakten, man har med hinanden.

I parterapi arbejder vi på at undersøge og identificerer de mønstre, der kommer i vejen for den gode kontakt. Når vi bedre forstår det, kan vi også samarbejde om at løse de svære steder. I praksis betyder det, at fokus er på at skabe nye erfaringer og oplevelser med at være sammen om de sårbare steder.

Parterapi tilbyder også en hjælpende hånd, når der har været affære eller andre former for svigt eller tillidsbrud. Her er der ofte brug for et forløb, hvor der er fokus på at genopbygge tilliden og reparere de skader, forholdet har lidt.

Parterapi har en påvist effekt på depression, angst og stress, som samfundsmæssigt ofte betragtes om individuelle problemstillinger.

Jeg ser mange par, hvor den ene er i tvivl om, hvorvidt forholdet skal bestå. Hvis den tvivl fylder meget, kan det være en hjælp at bruge tid på afklaring. Dette foregår sådan, at jeg ser begge parter individuelt – typisk 3-5 gange. I samtalerne kommer vi mere i dybden med forståelsen af tvivl og usikkerhed og de mønstre, der har skabt afstand. Dette er for at skabe et bedre billede med en større forståelse, så det bliver tydeligere, hvilket valg der skal træffes: Om kærligheden fortjener en chance og I derfor fortsætter i et parforløb. Eller om forholdet skal afsluttes.

Jeg tror på, at et parforhold kan være en rigtig god ramme at leve i. Dermed ikke sagt, at det er nemt. Det kræver en aktiv indsats at vedligeholde og udvikle et trygt og godt parforhold.

Der er også parforhold hvor rammen ikke er god at leve i. Her kan resultatet af samtalerne blive at opløse forholdet. Det er en situation, der kan opleves forskelligt, men ofte er et brud forbundet med sorg. I sådanne tilfælde kan det være hjælpsomt at fortsætte med individuelle samtaler.

Jeg har efteruddannet mig specifikt indenfor parterapi, siden jeg blev uddannet psykolog. Jeg er således både certificeret Imago parterapeut, og certificeret Emotionsfokuseret parterapeut (EFT). I praksis betyder det, at jeg har gennemgået og bestået formelle uddannelsesforløb med særlig fokus på parterapi.

Når I kommer til mig, vil jeg gøre det trygt for jer, at få talt om det der er vigtigt.

Kærlig hilsen

Linda Oline Schou
Psykolog og parterapeut

 

Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Der kan være mange forskellige grunde til at børn og unge kan få brug for psykologhjælp. Jeg tilbyder primært samtaleforløb til unge.

Ungdommen er en sårbar tid, hvor overgangen fra barn til voksen fylder. Her blusser temaer om identitet og selvforståelse op og relationer til andre unge bliver særlig vigtig.

Der kan også være helt konkrete hændelser som det er vigtigt at få støtte til. Det kan være forældres skilsmisse eller andre tab eller svære situationer.

Jeg gør mig umage med at forstå den sammenhæng den unge er i, så det kan blive trygt at dele og snakke om de svære ting.

Jeg lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og har fokus på at støtte den unges udvikling, så den bliver synlig i familien. I praksis betyder det at de voksne inviteres ind og på den måde bliver en del af forløbet eller får mulighed for at blive inddraget.

Nogen gange er det forældrene der har brug for en hjælpende hånd for bedre at kunne støtte den unge. Her er der mulighed for forældresamtaler af mere rådgivende karakter eller familiesamtaler.

Samtaler voksne

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Et hvert liv rummer op og nedture. Det er min overbevisning, at vi som mennesker trives bedre, når vi har nogen at støtte os til. Hvis du vælger at kontakte mig, får du en professionel støtte og sparringspartner, der har en bred teoretisk viden om psykologiske og almenmenneskelige problemstillinger. Du får også et medmenneske at dele med. Med rigtige erfaringer – ikke blot fra bøger.

Jeg tror på, at trygge rammer er afgørende for at skabe forandringer. For når vi oplever en større tryghed, bliver vi mere modige og åbne. Derfor er det vigtigt, at vi får et godt samarbejde, så du kan få det rum, du har brug for. Og derigennem få nye handlemuligheder og perspektiver på dig selv og andre.