Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Jeg tilbyder supervision til både individer og grupper. Supervision er et konkret værktøj til udvikling af kompetencer, i arbejdet med mennesker. Det er også et konkret værktøj, der hjælper med at sikre, at arbejdet er til at holde til. Således rummer supervisionsrummet et stort spektrum at muligheder, for at gøre sig erfaringer, der bidrager til trivsel og faglig udvikling.

Som supervisor gør jeg mit bedste for at bidrage til en atmosfære hvor tillid, håb og nye muligheder kan vokse. Med nærvær, struktur og inddragelse skaber jeg trygge rammer for udvikling og læring med fokus på teori og erfaring.

For at skabe de bedste betingelser for et supervisionssamarbejde, tilbyder jeg et formøde, hvor vi kan aftale og afstemme hvilket forløb der er behov for og om vi er et godt match for hinanden.

Supervision er være noget for dig som:

  • Arbejdsplads eller team der arbejder med borgere i sårbare omstændigheder.
  • Psykolog, f.eks. i autorisationsforløb
  • Leder
  • Medarbejder med et specifikt behov for supervision