Sygesikring

I Psykolog Centret Silkeborg er det Lene Broe og Birgitte Korsgaard, som kan tage imod klienter med henvisning fra lægen.

Sygesikringen yder tilskud til psykologisk behandling indenfor følgende kategorier:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el. lign
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år
 11. Personer (mellem 18 og 38 år) med let til moderat angst/OCD

 

Henvisning til behandling under sygesikringsordningen foregår via egen læge.
Der ydes tilskud til makismalt 12 samtaler. Personer med depression og personer med angst/OCD  (kategori 10 og 11) kan dog genhenvises af egen læge til yderligere 12 behandlinger.

Unge mellem 18 og 20 år har siden den 1. juli 2018 kunnet få gratis psykologbehandling under kategori 10 og 11.