Parsamtaler og parterapi i Silkeborg

< tilbage til generel beskrivelse

Sådan arbejder jeg med parterapi

Parterapi er en måde at give sit parforhold en hjælpende hånd. Både i svære og alvorlige situationer, men også hvis I ønsker at forebygge, at de udfordringer I har, tager til i styrke. Det er normalt at man i et parforhold har mønstre og svære steder. Hvis de steder vokser, kan det blive utrygt at være sammen. Så begynder man typisk at beskytte sig selv, og det får betydning for stemningen og kontakten, man har med hinanden.

I parterapi arbejder vi på at undersøge og identificerer de mønstre, der kommer i vejen for den gode kontakt. Når vi bedre forstår det, kan vi også samarbejde om at løse de svære steder. I praksis betyder det, at fokus er på at skabe nye erfaringer og oplevelser med at være sammen om de sårbare steder.

Parterapi tilbyder også en hjælpende hånd, når der har været affære eller andre former for svigt eller tillidsbrud. Her er der ofte brug for et forløb, hvor der er fokus på at genopbygge tilliden og reparere de skader, forholdet har lidt.

Parterapi har en påvist effekt på depression, angst og stress, som samfundsmæssigt ofte betragtes om individuelle problemstillinger.

Jeg ser mange par, hvor den ene er i tvivl om, hvorvidt forholdet skal bestå. Hvis den tvivl fylder meget, kan det være en hjælp at bruge tid på afklaring. Dette foregår sådan, at jeg ser begge parter individuelt – typisk 3-5 gange. I samtalerne kommer vi mere i dybden med forståelsen af tvivl og usikkerhed og de mønstre, der har skabt afstand. Dette er for at skabe et bedre billede med en større forståelse, så det bliver tydeligere, hvilket valg der skal træffes: Om kærligheden fortjener en chance og I derfor fortsætter i et parforløb. Eller om forholdet skal afsluttes.

Jeg tror på, at et parforhold kan være en rigtig god ramme at leve i. Dermed ikke sagt, at det er nemt. Det kræver en aktiv indsats at vedligeholde og udvikle et trygt og godt parforhold.

Der er også parforhold hvor rammen ikke er god at leve i. Her kan resultatet af samtalerne blive at opløse forholdet. Det er en situation, der kan opleves forskelligt, men ofte er et brud forbundet med sorg. I sådanne tilfælde kan det være hjælpsomt at fortsætte med individuelle samtaler.

Jeg har efteruddannet mig specifikt indenfor parterapi, siden jeg blev uddannet psykolog. Jeg er således både certificeret Imago parterapeut, og certificeret Emotionsfokuseret parterapeut (EFT). I praksis betyder det, at jeg har gennemgået og bestået formelle uddannelsesforløb med særlig fokus på parterapi.

Når I kommer til mig, vil jeg gøre det trygt for jer, at få talt om det der er vigtigt.

Kærlig hilsen

Linda Oline Schou
Psykolog og parterapeut