Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Lindas tilgang

Der kan være mange forskellige grunde til at børn og unge kan få brug for psykologhjælp. Jeg tilbyder primært samtaleforløb til unge.

Ungdommen er en sårbar tid, hvor overgangen fra barn til voksen fylder. Her blusser temaer om identitet og selvforståelse op og relationer til andre unge bliver særlig vigtig.

Der kan også være helt konkrete hændelser som det er vigtigt at få støtte til. Det kan være forældres skilsmisse eller andre tab eller svære situationer.

Jeg gør mig umage med at forstå den sammenhæng den unge er i, så det kan blive trygt at dele og snakke om de svære ting.

Jeg lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og har fokus på at støtte den unges udvikling, så den bliver synlig i familien. I praksis betyder det at de voksne inviteres ind og på den måde bliver en del af forløbet eller får mulighed for at blive inddraget.

Nogen gange er det forældrene der har brug for en hjælpende hånd for bedre at kunne støtte den unge. Her er der mulighed for forældresamtaler af mere rådgivende karakter eller familiesamtaler.