Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Jeg tilbyder supervision til personer, der professionelt arbejder med børn, unge eller voksne. Det kan være:

 • Enkeltpersoner, såvel ledere som medarbejdere – fx i forbindelse med stress, voldsomme hændelser, afskedigelse eller længerevarende sygdom
 • Små grupper (2-8 personer) og store grupper (flere end 8 personer)
 • Institutioner/arbejdspladser – fx som opfølgning på kursusforløb
 • Psykologer – fx i forbindelse med autorisation.

Hvad er supervision?

Supervision er en veldokumenteret metode, der kan højne den faglige udvikling og forebygge stress, omsorgstræthed og udbrændthed. Supervision er en struktureret samtaleform mellem supervisor (psykologen) og supervisand (deltageren). Supervision foregår oftest i en kollegagruppe med eller uden deltagelse af leder.

Forudsætningen for vellykket og udviklende supervision er klare rammer, etisk tavshedspligt og tillid til hinanden, samt til supervisor. Derfor er det vigtigt, at de, der har forberedt supervisionen, føler sig mødt og hørt. Min tilgang er, at den der har mod til at vise sårbarhed, viser styrke.

Formålet med supervisionen er at skabe rum til refleksion over egen praksis. Hermed får vi kendskab til faglige problemstillinger og holdninger.  Vi får indsigt, styrke og metoder til kvalificeret at kunne handle professionelt og fagligt kompetent. Formålet med supervisionen er ligeledes at kunne opnå en forståelse af den andens perspektiv. Den anden kan fx være barnet/den unge, forældrene, borgeren/klienten/patienten, kollegaen, samarbejdspartneren eller medarbejderen.

Jeg arbejder med supervision ud fra et læringsperspektiv. Det vil sige, at supervisionen bliver en læreproces, hvor vi åbent, anerkendende og fordomsfrit undersøger og sætter ord på den enkeltes tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger/adfærd i forbindelse med en konkret situation. Det kan fx være en situation som opleves særligt udfordrende eller belastende og krævende.

I supervisionen inddrager jeg gerne elementer af psykologfaglig undervisning, samt anbefaler relevant faglitteratur.

Jeg har erfaringer med supervision indenfor følgende områder:

 • Rusmiddel og psykiatri
 • Integrationsområdet
 • Socialrådgivere og mentorer i kommuner
 • Socialpædagogiske opholdssteder for anbragte børn og unge
 • Døgninstitutioner, specialskoler og efterskoler for børn og unge med særlige behov
 • Familiekonsulenter, anbringelseskonsulenter, plejefamilier og ressourcepædagoger
 • Bosteder for voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede
 • Privatpraktiserende læger
 • Ledere fra det private og offentlige arbejdsmarked
 • Psykologer med henblik på opnåelse af autorisation