Familiesamtaler

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Et forløb med familiesamtaler indledes med en samtale, hvor begge forældre og evt. barnet deltager (afhængig af alder og problemstilling).

Familiesamtaler kan være en hjælp, når:

  • I oplever, at et eller flere familiemedlemmer ikke trives
  • I oplever, at det liv, I ønsker at leve, er langt fra den virkelighed I står i. Fx, hvis I får svært ved at opløse/håndtere de helt uundgåelige konflikter, som typisk opstår, når der stilles krav
  • I oplever, at det er svært at forstå jeres barn. Måske begynder I at se jeres barn som fx egoistisk, nærtagende, ulydig, doven
  • I oplever som familie at være i krise på grund af fx skilsmisse, alvorlig sygdom, ulykke, fyringer eller flytning
  • I som forældre er uenige om fx. søvn, sengetider og sovested, måltider, brug af de sociale medier m.m.
  • I oplever at være kørt fast i systemet. Det kan fx dreje sig om et afslag på en udredning af barnets vanskeligheder, eller at barnet ikke får den nødvendige hjælp og støtte
  • Der mangler kontakt til et medlem af familien. Det er ofte en stor sorg ikke at have kontakt til sit voksne barn eller til sine forældre/søskende.