Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

I samtalen/terapien med barnet/den unge handler det om at være nysgerrig og medfølende. Nærmere bestemt handler det om at undersøge, hvilke krav, såvel ydre som indre, barnet/den unge oplever som uoverkommelige. Hvis barnet har vanskeligheder i skolen som fx ordblindhed, kan det være svært at klare de faglige krav. Hvis barnet/den unge helt basalt sover dårligt, spiser uhensigtsmæssigt og får rørt sig for lidt, påvirker det trivslen. Måske har barnet/den unge svært ved at regulere sine følelser og har derfor brug for hjælp og støtte til at mærke sine behov og lære at sætte ord på følelser og kropslige fornemmelser, der ligger til grund for adfærd. Min erfaring er, at samtaler/terapi kan have en positiv indflydelse på børn og unges udvikling, trivsel og livsduelighed. Desuden kan samtalerne styrke dig som forælder i at støtte dit barn bedst muligt.

Som udgangspunkt indleder jeg samtaler/terapi med børn/unge ved også at inddrage forældrene. Afhængig af barnets alder og problemstilling anbefaler jeg evt. familiesamtaler i form af familierådgivning/familieterapi.

Samtaler med børn/unge kan være en hjælp i forbindelse med:

 • Angst – fx separationsangst, enkelfobier, helbredsangst, overdreven bekymringstendens, social angst
 • OCD – herunder tvangstanker og tvangshandlinger
 • Skolevægring
 • Lavt selvværd
 • Depression
 • Selvmordstanker/selvmordsforsøg
 • Aggressioner
 • Dårlig trivsel
 • Konflikter med andre
 • Sorg
 • Forældres skilsmisse
 • Dødsfald
 • Alvorlig sygdom
 • Overgreb
 • Vold
 • Ulykker.