Samtaler voksne

< tilbage til generel beskrivelse

Lenes tilgang

Uanset hvem vi er, kan vi rammes af livets kriser eller udfordringer. Det kan være du har mistet? Måske en nærtstående, en funktionsevne, et job eller en livsdrøm der gik i vasken? Oplever du indre uro og har svært ved at falde til ro? Måske plages du af uudholdelige smerter? Eller det kan være, du synes, at dit liv styres af alkohol, stoffer, mad, shopping, spil eller sociale medier? Måske døjer du med lavt selvværd, kritisk og dømmende tanker om dig selv, indre usikkerhed, tristhed eller ensomhed? Eller har du været udsat for vold, overgreb, stalking eller andre trusler på din personlige integritet? Er du forælder, har du måske et ønske om at forstå dit barn endnu bedre. Eller drømmer du om at finde kærligheden? Ønsker du at få indblik i, hvilke af dine mønstre der aktiveres, når du er i tætte relationer? Måske tynges du af konflikter eller mobning på arbejdspladsen og/eller privat?

Som psykolog møder jeg mange mennesker, der trods svære belastninger udviser en fantastisk livskraft, mod og villighed til at søge mening i livet. Min tilgang er at opfatte et andet menneskes handlinger som det bedste, vedkommende kan gøre i en given situation – også selv om det udefra set er dybt uhensigtsmæssigt og imod personens inderste ønsker og værdier. Denne dybtliggende trang til at ville mestre sit eget liv er ofte udgangspunktet for et samtaleforløb. I fællesskab aftaler vi fokus for det du ønsker hjælp til.

Jeg arbejder primært med de nyere former for kognitiv terapi – de hedder  Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Nogle af de problemstillinger jeg tilbyder hjælp til:

 • Angst
 • Depression eller tristhed
 • Stress
 • Udbrændthed og omsorgstræthed
 • Sorg- og tabsoplevelser
 • Alvorlig sygdom
 • Skilsmisser
 • Ensomhed
 • Selvmordstanker
 • Misbrug
 • Smertehåndtering
 • OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)
 • Lavt selvværd
 • Stalking
 • Overfald
 • Mobning
 • Børneopdragelse
 • Konflikter
 • Kærlighed
 • Eksistentielle kriser.

 

Jeg har overenskomst med sygesikringen.
Via egen læge kan du få henvisning til psykologsamtaler. Læs mere på Psykologer i Danmark