Parsamtaler / parterapi

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Parsamtaler / parterapi tager udgangspunkt i, at det er relationen, og ikke personerne, der er problemet. Når relationen er blevet problemfyldt, opstår der oftest en masse negative følelser. Mange oplever f.eks. at være irritable, triste, sure, trætte el. lign. Det kan ofte være svært at få vendt den negative spiral selv. Her kan psykologen fungere som en neutral samtalepartner, der kan hjælpe med at få vendt det negative samspil.
Det er vigtigt for mig, at begge parter i parterapien føler sig forstået. Parsamtaler / parterapi handler ikke om, hvem der har ret, og hvem der tager fejl. Det handler istedet om at få en dybere og mere nuanceret forståelse af de problematikker, man er havnet i, og hjælp til at komme videre. Oftest vil målet være at komme videre sammen, men i nogle tilfælde kan det også handle om at komme videre hver for sig på en ordentlig måde.

GRUNDE TIL, AT VÆLGE AT GÅ I PARTERAPI, KAN F.EKS. VÆRE:

 • Mange konflikter og skænderier
 • At ”gnisten” mangler
 • At nærheden i forholdet er forsvundet på grund af en travl dagligdag
 • Uenighed om praktiske gøremål eller opdragelse
 • Uenighed i forhold til intimitet og sex
 • Uenighed i forhold til alenetid og fællestid.
 • Ønske om at lære nye og bedre måder at kommunikere på
 • Irritation på og negativ tænkning om den anden
 • Jalousi
 • Utroskab
 • Overvejelser om skilsmisse

FORMÅLET MED PARTERAPI ER:

 • At styrke parforholdet og relationen mellem jer
 • At styrke respekten og omsorgen for hinanden
 • At tale sammen og at kunne forstå hinanden, selv om I ikke er enige
 • At tale om svære og følsomme ting uden at skændes eller trække sig tilbage
 • At finde ud af, hvad der giver glæde og nærvær
 • At opnå forståelse af, hvad der virkelig betyder noget for den anden og for en selv

Man kan vælge at gå i parterapi af flere grunde. Men fælles for alle er ønske om forandring.

 • Mange opsøger parterapi, fordi de er ”kørt fast” og har brug for hjælp til at komme videre
 • Mange oplever at de på egen hånd, har svært ved at tale sammen om det svære på en konstruktive måde, som fører dem videre
 • Andre ønsker at forebygge parforholdsproblemer, og kommer uden konkrete problemer
 • Nogle går med overvejelser om skilsmisse og har brug for hjælp til afklaring
 • Nogle har beslutte sig for at blive skilt, men ønsker hjælp til at få afsluttet parforholdet på en så respektfuld måde som muligt

Uanset hvad jeres grunde er er I velkommen hos mig. Sammen finder vi en samtaleform, der passer til de udfordringer I har. Jeg har stor erfaring med at arbejde med par.