Terapi børn /unge

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Som ung bliver man påvirket fra mange forskellige sider: Fra forældrene, vennerne, skolen, fritidslivet, familien, de sociale medier osv. Nogle gange kan det være svært at få det hele til at hænge sammen, og man kan opleve, at der bliver stillet store krav til en.
Man kan føle sig ensom, trist og ked af det, eller have en følelse af at være tom inden i. Det kan være svært at tale om det med andre. Hvis sådan en tilstand står på i længere tid, er det for mange en stor hjælp at få sat ord på det. Når man taler med en psykolog, handler det om at få plads til at fortælle sin historie, sådan som man selv oplever den, uanset om andre har oplevet det anderledes. Sammen med psykologen finder man ud af andre måder at betragte ens problemer på, og dermed også andre måder at handle på.

Ved samtaler med unge vil inddrage forældrene efter behov, så den unge kan få den bedste støtte.

MAN KAN F.EKS. SØGE HJÆLP, NÅR DEN UNGE:

 • Virker deprimeret, trist eller indesluttet
 • Lider af angst
 • Lider af lavt selvværd
 • Føler sig ensom
 • Føler sig stresset eller presset
 • Har det svært efter forældrenes skilsmisse
 • Har mistet en nærtstående person
 • Oplever vanskeligheder i forhold til kammerater, kærester eller forældre
 • Oplever ikke at kunne slå til i forhold til indre og/eller ydre krav
 • Oplever problemer i skolen f.eks. i form af mobning, isolation, skoleskift, ikke at kunne følge med osv.
 • Udviser selvskadende adfærd

FORMÅL MED HJÆLPEN:

 • At øge trivslen og glæden i hverdagen
 • At styrke den unges selvværd og selvforståelse
 • At den unge får en erfaring med, at det hjælper at tale om det, der er svært
 • At hjælpe den unge til at finde alternative handlemuligheder i hverdagen