Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Samtaler med børn

Jeg har samtaler med børn fra ca. 5 års alderen og opefter.

Når jeg arbejder med børn, har jeg oftest forældrene med i samtalerne, enten hver gang eller ind imellem. Jeg finder det vigtigt, at den fælles viden, der skabes i terapien, også bliver forældrenes. På denne måde bliver barnets behov tydeligere for forældrene. Det er desuden min erfaring, at børn oplever det trygt at mor og/eller far deltager og ved, hvad vi snakker om. Det giver mulighed for at både forældre og barn kan arbejde på at mestre nogle ting bedre. Der er tilfælde, hvor barnet ønsker at tale med mig alene. Hvorvidt forældre deltager i samtalerne og i hvilket omfang aftales ved det første møde og justeres efter ønske og behov.

Jeg er godkendt specialist i børnepsykologi.

 

Typiske problemstillinger som forældre henvender sig med:

 • tab
 • angst – herunder tvangstanker og tvangshandlinger
 • reaktioner i forbindelse med forældres skilsmisse
 • tristhed
 • reaktioner i forbindelse med en forælders misbrug
 • vanskeligheder med at sove eller spise
 • relation til syg eller handicappet forælder/søskende
 • sociale og/eller faglige vanskeligheder i skolen

 

Samtaler med unge

Gruppen af unge spænder fra 12 – 13 år og op til først i tyverne.
Min specialistgodkendelse i børnepsykologi er også erhvervet ud fra mit arbejde med unge.

De yngste har ofte forældrene med til den første samtale. Nogle unge ønsker, at forældrene fortsat skal deltage i samtalerne, mens andre hurtigt ønsker individuelle samtaler.
Jeg taler ikke med den unges forældre om samtalerne uden den unges accept, men kan med den unges accept invitere forældrene med til en samtale, hvis det skønnes relevant eller nødvendigt.

Typiske problemstillinger som den unge (forældrene) henvender sig med:

 • angst
 • tvangstanker, tvangshandlinger
 • tab af en forælder, bedsteforælder eller anden nærtstående
 • en af forældrene har problemer (alkohol, psykisk sygdom eller anden sygdom)
 • forældres skilsmisse
 • spiseforstyrrelser
 • tristhed, nedtrykthed
 • vold, overfald, voldtægt