Parsamtaler / parterapi

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Vi ved fra forskningen, at parforholdet er særlig betydningsfuldt for vores sundhed og trivsel. Vi kan imidlertid alle som par komme til at sidde fast i konfliktfyldte mønstre, hvor vi mister den betydningsfulde kontakt med hinanden.

Mit primære fokus i parterapien er på at støtte jer som par i at styrke jeres relation, så I bliver mere nærværende og lydhøre overfor hinanden. Jeg hjælper jer til at få oplevelser af at kunne nå hinanden i en følelsesmæssig tryg kontakt, så I kan møde hinanden med empati og omsorg.

For nogle par viser det sig, at de ønsker hjælp til at afslutte parforholdet og komme ordentligt videre hver for sig.

Typiske problemstillinger som par henvender sig med :

 • manglende kommunikation og nærhed
 • hyppige konflikter
 • seksualitet
 • utroskab
 • jalousi
 • skilsmisse
 • uenighed om børneopdragelse
 • uenighed om opgavefordeling
 • arbejde
 • sygdom
 • sorg