Priser Birgitte

Psykologisk rådgivning og terapi
Individuel konsultation (ca. 50 min)
Parterapi (ca. 90 min)
Familie konsultation (ca. 50 min)
1.150 kr.
2.000 kr.
1.350 kr.
Sygesikringshenviste (individuelle)
1. samtale (ca. 45 min)
2. og efterfølgende samtale (ca. 45 min)
453,22 kr.
377,92 kr.
Supervision (pr. time)
Enkeltperson
2 – 8 personer
1.350 kr.
1.850 kr.

Samtaler voksne

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Det kan være en god idé at kontakte en psykolog, hvis du er kommet psykisk ud af balance.

Det kan være, at du eller en af dine nærmeste er blevet alvorligt syg, at du har mistet en du holder af, at du oplever problemer i dit arbejde eller i dine nære relationer. Måske tilværelsen udfordrer på anden vis.

I mit arbejde som psykolog er mit primære fokus på at hjælpe dig til større indsigt og forståelse, så du får skabt håb og energi og dermed nye handlemuligheder i livet. Jeg er især inspireret af den systemiske metode og EFT (emotions fokuseret terapi).

Typiske problemstillinger som voksne henvender sig med:

 • sygdom
 • tab
 • kriser
 • angst, herunder tvangstanker og tvangshandlinger
 • depression
 • stress
 • lavt selvværd
 • arbejdsrelaterede vanskeligheder
 • parforholdsproblemer

 

 

Samtaler børn / unge

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Samtaler med børn

Jeg har samtaler med børn fra ca. 5 års alderen og opefter.

Når jeg arbejder med børn, har jeg oftest forældrene med i samtalerne, enten hver gang eller ind imellem. Jeg finder det vigtigt, at den fælles viden, der skabes i terapien, også bliver forældrenes. På denne måde bliver barnets behov tydeligere for forældrene. Det er desuden min erfaring, at børn oplever det trygt at mor og/eller far deltager og ved, hvad vi snakker om. Det giver mulighed for at både forældre og barn kan arbejde på at mestre nogle ting bedre. Der er tilfælde, hvor barnet ønsker at tale med mig alene. Hvorvidt forældre deltager i samtalerne og i hvilket omfang aftales ved det første møde og justeres efter ønske og behov.

Jeg er godkendt specialist i børnepsykologi.

 

Typiske problemstillinger som forældre henvender sig med:

 • tab
 • angst – herunder tvangstanker og tvangshandlinger
 • reaktioner i forbindelse med forældres skilsmisse
 • tristhed
 • reaktioner i forbindelse med en forælders misbrug
 • vanskeligheder med at sove eller spise
 • relation til syg eller handicappet forælder/søskende
 • sociale og/eller faglige vanskeligheder i skolen

 

Samtaler med unge

Gruppen af unge spænder fra 12 – 13 år og op til først i tyverne.
Min specialistgodkendelse i børnepsykologi er også erhvervet ud fra mit arbejde med unge.

De yngste har ofte forældrene med til den første samtale. Nogle unge ønsker, at forældrene fortsat skal deltage i samtalerne, mens andre hurtigt ønsker individuelle samtaler.
Jeg taler ikke med den unges forældre om samtalerne uden den unges accept, men kan med den unges accept invitere forældrene med til en samtale, hvis det skønnes relevant eller nødvendigt.

Typiske problemstillinger som den unge (forældrene) henvender sig med:

 • angst
 • tvangstanker, tvangshandlinger
 • tab af en forælder, bedsteforælder eller anden nærtstående
 • en af forældrene har problemer (alkohol, psykisk sygdom eller anden sygdom)
 • forældres skilsmisse
 • spiseforstyrrelser
 • tristhed, nedtrykthed
 • vold, overfald, voldtægt

Parsamtaler / parterapi

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Vi ved fra forskningen, at parforholdet er særlig betydningsfuldt for vores sundhed og trivsel. Vi kan imidlertid alle som par komme til at sidde fast i konfliktfyldte mønstre, hvor vi mister den betydningsfulde kontakt med hinanden.

Mit primære fokus i parterapien er på at støtte jer som par i at styrke jeres relation, så I bliver mere nærværende og lydhøre overfor hinanden. Jeg hjælper jer til at få oplevelser af at kunne nå hinanden i en følelsesmæssig tryg kontakt, så I kan møde hinanden med empati og omsorg.

For nogle par viser det sig, at de ønsker hjælp til at afslutte parforholdet og komme ordentligt videre hver for sig.

Typiske problemstillinger som par henvender sig med :

 • manglende kommunikation og nærhed
 • hyppige konflikter
 • seksualitet
 • utroskab
 • jalousi
 • skilsmisse
 • uenighed om børneopdragelse
 • uenighed om opgavefordeling
 • arbejde
 • sygdom
 • sorg

Familiesamtaler

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Vi er som både børn, unge og voksne følelsesmæssigt afhængige af den familiemæssige sammenhæng, vi indgår i. Hvis én eller flere i en familie ikke trives, påvirker det resten af familien. Det kan derfor give mening at komme til familiesamtaler, hvor enten dele af eller hele familien deltager.

Trivslen i familien kan påvirkes og udfordres af mange forskellige faktorer:

 • Det kan være sygdom hos en af forældrene eller et barn/en ung
 • dødsfald
 • misbrug
 • at et eller flere børn/unge ikke trives i skolen eller blandt kammerater
 • at en søskende har et handicap
 • det at være en sammenbragt familie med dine og mine børn
 • skænderier mellem søskende
 • skilsmisse
 • og andet

I familiesamtalerne hjælper jeg med at skabe et trygt rum, hvor det ikke gælder om at finde fejl og kritisere, men om at alle får lige mulighed for at blive lyttet til, set og forstået. Det giver både indsigt i, hvordan de enkelte familiemedlemmer har det og påvirker hinanden og i, hvor stor betydning de har for hinanden. Med en sådan indsigt og forståelse kan familien bedre finde nye og mere hensigtsmæssige måder at være sammen på, så alle får det bedre.

Stemningen og konfliktniveauet i en familie er forældrenes ansvar, og hvis det i familiesamtalerne bliver tydeligt, at der er konflikter i forældrerelationen, så vil jeg foreslå dem, at de også får nogle parsamtaler.

Om det er dele af eller hele familien, som deltager i samtalerne, afhænger af problemstillingen og kan variere over forløbet.

Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Birgittes tilgang

Når vi arbejder med mennesker kommer vi fra tid til anden i tvivl om retningen eller oplever, at vi er kørt fast. Der kan være noget hos borgeren, som vi ikke forstår, noget i relationen til borgeren eller en samarbejdspartner, som er svært, eller der kan være noget i den professionelle selv, som trigges i arbejdet.

Supervision kan via fordybelse og refleksion hjælpe os til at få indsigt i, hvad det er, der udfordrer og dermed hjælpe os til at finde nye handlemuligheder.

For at få mest muligt ud af supervisionen er det vigtigt, at den foregår i en tryg atmosfære, hvor vi tør gøre os sårbare og fortælle om det, der er svært. Jeg gør mit for at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan arbejde med det, den enkelte har brug for at blive klogere på.

Jeg tilbyder supervision individuelt og i gruppe til psykologer, læger og andet sundhedsfagligt og pædagogisk personale.

Jeg er godkendt specialist i børnepsykologi og kan tilbyde supervision for psykologer med henblik på at opnå autorisation og specialistgodkendelse.

Supervisionen kan foregå hos mig eller på din/jeres arbejdsplads.