Supervision

< tilbage til generel beskrivelse

Jeanets tilgang

Når man kommer til Supervision hos mig, er det vigtigste, at man føler sig tryg, forstået og hjulpet videre. Supervisanden hjælpes, gennem spørgsmål, til en dybere forståelse af problematikken. Denne forståelse åbner sammen med teamets reflektioner for nye erkendelser eller handlemuligheder. Supervision bidrager også til at få øje på egne ressourcer og kompetencer.  I supervisionen arbejder vi med det den enkelte har brug for i forhold til at udføre sit arbejde. Supervision er et læringsrum, hvor vi fagligt bliver klogere på dem, vi arbejder med, vores indbyrdes samspil og os selv.

Det, der ofte kendetegner dem, som arbejder med mennesker, er en stærk empati, god indlevelsesevne og ønsket om at hjælpe. Disse evner kombineret med de stærke indtryk man får i sit arbejde, gør at arbejdet i perioder kan være slidsomt. Dette kan komme til at påvirke den generelle trivsel og svække evnen til at passe på sig selv og være hjælpsom for andre. Derfor kan supervisionen også fungere som et rum, hvor man kan komme af med nogle at de oplevelser og følelser, man er kommet til at bære på.

 

Rammerne

Supervisionen kan både foregå hos mig eller hos jer på jeres arbejdsplads.

Før jeg laver en aftale med en supervisionsgruppe, holder jeg altid til et formøde, hvor jeg hører om jeres forventninger og erfaringer med supervision, og jeg fortæller om min måde at lave supervision på. Derudfra beslutter vi, om vi skal arbejde sammen. Lederen kan deltage i dette møde, eller jeg kan have en separat kontakt med lederen.

Den ideelle gruppe størrelse er 4-6 personer.  Men hvis jeres gruppe er større, så kontakt mig, så vi kan tale om, hvordan vi kan løse det.

Ved individuel supervision aftales rammerne med den enkelte supervisand.

 

Formen

Jeg arbejder med individuel supervision i grupper.

Tilbagemelding fra supervisandrene er, at formen er med til at give tryghed og fortrolighed. De melder også tilbage, at det giver en klarhed over, hvad det er, der udfordrer, som ikke kan opnås ved sparring, sags drøftelse eller andre møder de har på arbejdespladsen. Den klarhed kan bidrage til både lærring, mestring og arbejdsglæde.

 

Jeg har superviseret indenfor følgende områder:

  • Integration
  • Social psykiatri (botilbud og bostøtter)
  • Børn og unge (special skoler, folkeskoler)
  • Opholdssteder
  • Plejefamilier
  • Tolke

Uanset hvad jeres arbejdsområder er, er I meget velkomne til at kontakte mig.